Innstilling fra utenrikskomiteen om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og ­samarbeid i Europa (OSSE) i 1998-1999 og Norges OSSE-formannskap

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 18. oktober 2000

Einar Steensnæs

leder og ordfører

Haakon Blankenborg

sekretær