Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om endringer i statsbudsjettet for 2000

Dokument nr. 8:1 (2000-2001), Innst. S. nr. 24 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.11.2000 Innst. S. nr. 24 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.11.2000