Numedals-Laugens Brugseierforening Ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen

St.prp. nr. 37 (2000-2001), Innst. S. nr. 179 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 21.03.2001 Innst. S. nr. 179 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2001