Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Numedals-Laugens Brugseierforening. Ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 179 (2000-2001)
  • Kildedok: St.prp. nr. 37 (2000-2001)
  • Dato: 21.03.2001
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 21. mars 2001

Tore Nordtun

leder

Bent Høie

ordfører

Aud Blattmann

sekretær