Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre

St.meld. nr. 12 (2000-2001), Innst. S. nr. 239 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2001 Innst. S. nr. 239 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2001