Forslag fra stortingsrepresentantene Helge Bjørnsen og Olav Gunnar Ballo om lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. (Funksjonshemmede gis reisestøtte til arbeidsreiser når vedkommende ikke kan benytte kollektivtransport når slikt tilbud ikke er tilgjengelig eller funksjonshemmingen i seg selv gjør egentransport umulig)

Dokument nr. 8:2 (2000-2001), Innst. O. nr. 52 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Helge Bjørnsen, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.02.2001 Innst. O. nr. 52 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2001

   Behandlet i Odelstinget: 15.03.2001