Forslag frå stortingsrepresentant John Dale om at Stortinget skal få seg førelagt planen om å etablere eit forvaltingsområde for ulv

Dokument nr. 8:8 (2000-2001), Innst. S. nr. 111 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John Dale Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 25.01.2001 Innst. S. nr. 111 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.2001

   Behandlet i Stortinget: 30.01.2001