Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Øyvind Vaksdal og Robert Eriksson om at utgiftene til trygghetsalarmer dekkes av folketrygden og tildeles gjennom hjelpemiddelsentralen

Dokument nr. 8:11 (2000-2001), Innst. S. nr. 191 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Robert Eriksson Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.03.2001 Innst. S. nr. 191 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2001