Endringar på statsbudsjettet for 1997 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 9 (1997-98), Innst. S. nr. 27 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1997 Innst. S. nr. 27 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1997