Dommerlønn, kosovoalbanske asylsøkere og søk etter omkomne på havet

Budsjett-innst. S. nr. 4 (2000-2001) jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2000 Budsjett-innst. S. nr. 4 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2000