Endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2001 vedrørende jernbaneformål, samferdselsberedskap og post og telekommunikasjoner mv.

Budsjett-innst. S. nr. 13 (2000-2001) jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 5, unntatt kap. 5618 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2000