Støttetiltak for fiskerinæringa for 2001og endring av kapitla 336, 1064 og 4020

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2000-2001) jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 9 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2000 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2000