Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland og Olav Gunnar Ballo om gjennomgang og endring av forskrifter om hold av pelsdyr

Dokument nr. 8:24 (2000-2001), Innst. S. nr. 100 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.12.2000 Innst. S. nr. 100 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 11.01.2001