Endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 23, unntatt kap. 1590, 1591, 1593, 4590, 4593 og IV (2000-2001), Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2000