Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe om å utvide oppdrettsvolumet fra 12000 kubikkmeter til 15000 kubikkmeter i bestemmelsene for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks og ørret i sjøvann

Dokument nr. 8:27 (2000-2001), Innst. S. nr. 131 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Øystein Hedstrøm, Vidar Kleppe Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.02.2001 Innst. S. nr. 131 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2001