Forslag fra stortingsrepresentantene Are Næss, John I. Alvheim, Marit Tingelstad og Odd Einar Dørum vedrørende ny forskrift til gjennomføring av lov om svangerskapsavbrudd

Dokument nr. 8:28 (2000-2001), Innst. S. nr. 170 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Are Næss, John I. Alvheim, Marit Tingelstad, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (KrF), (FrP), (SP) og (V) Innstilling avgitt 13.03.2001 Innst. S. nr. 170 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2001