Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Gunnar Kvassheim om mer åpenhet i stortingskomiteenes arbeid og en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget

Dokument nr. 8:31 (2000-2001), Innst. S. nr. 284 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 31.05.2001 Innst. S. nr. 284 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2001