Forslag fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo om regulering av lovmessige rettigheter for transseksuelle

Dokument nr. 8:35 (2000-2001), Innst. S. nr. 169 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 07.03.2001 Innst. S. nr. 169 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2001