Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Jan Tore Sanner og Bent Høie om handlingsplan for bekjempelse av miljøgiften PCB

Dokument nr. 8:38 (2000-2001), Innst. S. nr. 277 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Jan Petersen, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.05.2001 Innst. S. nr. 277 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2001