Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Per-Kristian Foss og Ansgar Gabrielsen om å avvikle konjunkturavgiften på næringsbygg

Dokument nr. 8:39 (2000-2001), Innst. S. nr. 133 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Jan Petersen, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.02.2001 Innst. S. nr. 133 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2001