Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Magnhild Meltveit Kleppa om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Dokument nr. 8:33 (2000-2001), Innst. O. nr. 63 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Karin Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) og (SP) Innstilling avgitt 27.03.2001 Innst. O. nr. 63 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.2001