Endringar i skattelovgjevinga

Ot.prp. nr. 18 (1996-97), unntatt kap. 3, Innst. O. nr. 42 (1996-97), beslutning. O. nr. 61-64 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1996 Innst. O. nr. 42 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1996