Endringar i skattelovgjevinga

Ot.prp. nr. 18 (1996-97), kap. 3, Innst. O. nr. 47 (1996-97), beslutning. O. nr. 67-68 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Skattebehandling av erstatning ved ekstraordinær nedslakting av buskap på gardsbruk på grunn av sjukdom Innstilling avgitt 28.01.1997 Innst. O. nr. 47 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1997

   Behandlet i Odelstinget: 30.01.1997

   Behandlet i Lagtinget: 06.02.1997