Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å be Regjeringen utrede og fremme forslag om lovhjemmel for å kunne reise tiltale og avsi straff overfor samtlige personer i en "gjeng", samt lovhjemmel rettet mot voldelig forfølgelse

Dokument nr. 8:47 (2000-2001), Innst. S. nr. 186 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.03.2001 Innst. S. nr. 186 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2001