Endringer i "Regulativ for tillegg m.v. til utskrevne vernepliktige mannskaper"

St.prp. nr. 90 (2000-2001), Innst. S. nr. 294 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2001 Innst. S. nr. 294 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2001