Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2000

St.meld. nr. 49 (2000-2001), Innst. S. nr. 310 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2001 Innst. S. nr. 310 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2001