Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Ågot Valle om en bevilgning til ivaretakelse av Ivo Caprinos filmer

Dokument nr. 8:53 (2000-2001), Innst. S. nr. 189 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.03.2001 Innst. S. nr. 189 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2001