Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Ågot Valle om en bevilgning til ivaretakelse av Ivo Caprinos filmer

Dokument nr. 8:53 (2000-2001), Innst. S. nr. 189 (2000-2001)

Vedtak 375

Dokument nr. 8:53 (2000-2001) - forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Ågot Valle om en bevilgning til ivaretakelse av Ivo Caprinos filmer - vedlegges protokollen.