Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Børge Brende og Jan Petersen om utredning av og forslag til nye saldoavskrivningssatser

Dokument nr. 8:54 (2000-2001), Innst. S. nr. 210 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Jan Petersen, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.04.2001 Innst. S. nr. 210 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2001