Moxy Trucks AS - egenkapitaltilførsel

St.prp. nr. 46 (2000-2001), Innst. S. nr. 192 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2001 Innst. S. nr. 192 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2001