Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen, Øyvind Korsberg og Ulf Erik Knudsen om å fremskynde den vedtatte avgiftsreduksjon på bensin fra 1. juli 2001 til 1. mars 2001

Dokument nr. 8:56 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg, Per Erik Monsen, Ulf Erik Knudsen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status