Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om at kulturministeren anmodes om å holde en redegjørelse for Stortinget om situasjonen i Norsk Rikskringkasting AS (NRK)

Dokument nr. 8:61 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Roar Bredvold, Per Sandberg Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status