Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Børge Brende om likebehandling av private og offentlige røntgeninstitutter

Dokument nr. 8:66 (2000-2001), Innst. S. nr. 212 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Børge Brende Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.04.2001 Innst. S. nr. 212 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2001