Forslag fra stortingsrepresentantene May Britt Vihovde, Lars Sponheim, Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om kriseprogram mot overdoseepidemien

Dokument nr. 8:73 (2000-2001), Innst. S. nr. 271 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim, May Britt Vihovde, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.05.2001 Innst. S. nr. 271 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2001