Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om endring i ny forskrift om engangsavgift på motorvogner

Dokument nr. 8:78 (2000-2001), Innst. S. nr. 228 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.05.2001 Innst. S. nr. 228 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2001