Forslag fra stortingsrepresentantene Liv Marit Moland, Jon Olav Alstad og Karita Bekkemellem Orheim om å innføre en ordning tilsvarende fri rettshjelp eller vurdere andre ordninger som gjør at personer som har vunnet sin sak i Forbrukertvistutvalget, men som allikevel blir saksøkt av motparten, ikke har urimelige utgifter sett i forhold til kravets størrelse i forbindelse med den rettslige behandlingen av saken

Dokument nr. 8:33 (1997-98), Innst. S. nr. 131 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Olav Alstad, Karita Bekkemellem, Liv Marit Moland Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.03.1998 Innst. S. nr. 131 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.03.1998