Forslag fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa om at den bygnings- og tomtemasse Posten BA legger ut for salg, kan nyttes til ikke-kommersielle boliger for unge i etableringsfasen

Dokument nr. 8:80 (2000-2001), Innst. S. nr. 265 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 29.05.2001 Innst. S. nr. 265 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2001