Retningslinjer for den økonomiske politikken

St.meld. nr. 29 (2000-2001), Innst. S. nr. 229 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2001 Innst. S. nr. 229 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2001