Lov om endringer i skattelovgivningen (boligtaksering mv.)

Ot.prp. nr. 55 (2000-2001), Innst. O. nr. 115 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2001 Innst. O. nr. 115 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.2001