Forslag om at endringer i forskrift om avgiftsmessig klassifisering av varebil klasse 2 ikke gjennomføres

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg, Thore A. Nistad Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.05.2001 Innst. S. nr. 232 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2001