Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Holten og Ivar Østberg om at arbeidsmarkedstiltak "Varig skjermet sysselsetting" skal organiseres som aksjeselskap og motta driftstilskudd fra både stat og kommune

Dokument nr. 8:95 (2000-2001)

Status: Stortinget har mottatt et representantforslag.
Saken er trukket

Forslag fra Ivar Østberg, Odd Holten Forslag fra (KrF)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket