Forslag fra stortingsrepresentantene Anita Apelthun Sæle, Erna Solberg, Torbjørn Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Karin Andersen og Terje Johansen om nærmere undersøkelser av konkurranseforhold med bakgrunn i situasjonen i dagligvaremarkedet

Dokument nr. 8:100 (2000-2001), Innst. S. nr. 333 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Karin Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Terje Johansen, Torbjørn Andersen, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (KrF), (H), (FrP), (SP), (SV) og (V) Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 333 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2001