Forslag fra stortingsrepresentant Randi Karlstrøm om bortfall av samordning av fiskerpensjonen ved uførhet for fiskere under 60 år

Dokument nr. 8:106 (2000-2001), Innst. S. nr. 293 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Randi Karlstrøm Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 31.05.2001 Innst. S. nr. 293 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2001