Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Lars Sponheim og Gunnar Kvassheim om at Stortinget skal få seg forelagt som egen sak en overordnet politikk for bruk av kryptering i Norge, inkludert en prinsipiell drøfting av avveininger, blant annet om personvern, som er knyttet til internettutviklingen og sammensmeltingen mellom Internett og mobiltelefoni

Dokument nr. 8:105 (2000-2001), Innst. S. nr. 268 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.05.2001 Innst. S. nr. 268 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2001