Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Erna Solberg, Ivar Østberg, Lodve Solholm og Magnhild Meltveit Kleppa om nødvendige regelverksendringer for å sikre mangfold og brukervennlighet i tiltak for arbeidsledige, uføretrygdede og andre ufrivillig yrkespassive

Dokument nr. 8:108 (2000-2001), Innst. S. nr. 281 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Ivar Østberg, Karin Andersen, Lodve Solholm, Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV), (H), (KrF), (FrP) og (SP) Innstilling avgitt 30.05.2001 Innst. S. nr. 281 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2001