Forslag frå stortingsrepresentantane Ola D. Gløtvold og Magnhild Meltveit Kleppa om dekking av meirkostnader og utlån av treningsutstyr for funksjonshemma

Dokument nr. 8:111 (2000-2001), Innst. S. nr. 302 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 05.06.2001 Innst. S. nr. 302 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2001