Forslag fra stortingsrepresentant Vidar Kleppe om avsetting av midler til å fullføre byggingen av Skjoldklasse MTB-er som planlagt, som et pilotprosjekt utenfor den ordinære budsjettramme

Dokument nr. 8:123 (2000-2001), Innst. S. nr. 313 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Vidar Kleppe Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 06.06.2001 Innst. S. nr. 313 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2001