Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Inge Myrvoll om en forsøksordning med minipol på offentlige servicekontorer

Dokument nr. 8:118 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Inge Myrvoll, Olav Gunnar Ballo Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet