Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2001 knyttet til beredskapsformål

St.prp. nr. 7 (2001-2002), Innst. S. nr. 9 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.11.2001 Innst. S. nr. 9 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.11.2001