Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv - budsjettmessige konsekvenser mv.

Budsjett-innst. S. I (2001-2002), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2001 Budsjett-innst. S. I (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2001